Новини

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за назначаване на служител

22/12/2021

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност „Главен експерт“ – една щатна бройка, отдел „Културни програми и международно културно сътрудничество“, Държавен културен институт

I. Въз основа на преценката, отразена в протокол, съгласно чл. 20, ал. 5 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, конкурсната комисия, реши:

1. Допуска до конкурс следните кандидати:

Борислава Тодорова Маджарова

2. Не допуска до конкурс следните кандидати:

 

 

 

Име, презиме и фамилия на  кандидата

Представени ли са всички документи, които се изискват според

обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални, специфични  и  допълнителни изисквания за длъжността

 

 

Основание за недопускане

Весела Тодорова Йончева

 

НЕ

НЕ

Кандидатът е представил декларация, която не отговаря  на изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1, т.1 от Закона за дипломатическата служба. Кандидатът не представя доказателства за владеене на чужд език по смисъла на чл. 27, ал. 2 ,т .2 от Закона за дипломатическата служба.

Мая Станимирова Манчева

НЕ

НЕ

Кандидатът е представил декларация, която не отговаря  на изискванията на чл. 27, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 27, ал. 1, т.1 от Закона за дипломатическата служба. Кандидатът не представя доказателства за владеене на чужд език по смисъла на чл. 27, ал. 2 ,т .2 от Закона за дипломатическата служба.

 

 

II. Обявява следната система за определяне на резултатите от писмения и устния етап на конкурса и относителната им тежест при преценката на качествата на кандидатите за заемане на конкурсната длъжност:

1. Първият етап на Конкурса ще бъде с продължителност 90 минути и ще включва писмена разработка по въпроси от обхвата на изискванията на длъжността. Кандидатите, които постигнат резултат над минималния “4“ на писмената част, ще бъдат уведомени в съответствие с чл.37, ал.2 от НПКПМДСл за часа и мястото на провеждане на интервюто.

2. В съответствие с чл. 42, ал. 1 от Наредбата, Комисията определи минимална оценка „4,00“, при която кандидатите се считат успешно издържали интервюто.

Коефициентът, с който ще бъде умножавана оценката от писмената част е 5, а коефициентът, с който ще бъде умножавана оценката от устната част е 4.

Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултатите, получени от писмения

изпит и от интервюто, умножен със съответните коефициенти. Максималният възможен бал, който може да бъде постигнат от кандидатите е 45 (5х5+4х5), а минималният за успешно издържан конкурс – 36 (5х4+4х4).

 

Председател: /п/

Илиян Лолугов

 

29.12.2021 г.:

 

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ  КЪМ МВнР

 

                                                               До

 

                                                               Г-жа Борислава Тодорова Маджарова

 

 

                   

            Уважаема  г-жо Маджарова,

 

Информираме Ви, че на основание Протокол № 1/22.12.2021 г. се допускате до писмена разработка в конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност „Главен експерт“ – една щатна бройка, отдел „Културни програми и международно културно сътрудничество“ в Държавния културен институт към министъра на външните работи.

 

Датата на писмената разработка ще се проведе в сградата на Държавния културен институт към министъра на външните работи, ул. „Алфред Нобел“ 2, 1113 Гео Милев, София, в залата на галерия „Мисията“  на 17.01.2022 г. от 14:00 часа.

 

 

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ КЪМ МВнР

 

 До

Г-жа Борислава Тодорова Маджарова

 

 

 

 Уважаема  г-жо Маджарова,

 

Във връзка с представен от Ваша страна болничен лист на 17.01.2022 г. и невъзможността Ви да се явите на писмената разработка в конкурс за назначаване на държавен служител на свободна длъжност „Главен експерт“ – една щатна бройка, отдел „Културни програми и международно културно сътрудничество“ в Държавния културен институт към министъра на външните работи, на същата дата – 17.01.2022 г. Ви уведомяваме, че конкурсната комисия обявява нова дата за провеждане на първата част от конкурса, а именно – 26.01.2022 г.

 

Писмената разработка ще се проведе в сградата на Държавния културен институт към министъра на външните работи, ул. „Алфред Нобел“ 2, 1113 Гео Милев, София, в залата на галерия „Мисията“  на 26.01.2022 г. от 14:00 часа.

 

 

 

 

 

Предстоящо

Изложба с детско изкуство от Битоля гостува в Министерството на външните работи
По повод Международния ден на детето 1 юни в Министерството на външните работи гостува специална детска изложба под мотото:...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

СБОРНА ИЗЛОЖБА “КУЛТУРНА ДИПЛОМАЦИЯ – БАЛКАНСКИ ДИАЛОГ“ ГОСТУВА В ГАЛЕРИЯ „МИСИЯТА“

Откриване: 17 май, 18 часа, галерия „Мисията“, ул. "Алфред Нобел" №2 Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE Сборна колекционерска изложба „Културна дипломация – Балкански... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2022
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал