Новини

Държавният културен институт бе приет за пълноправен член в Глобалната мрежа за публична дипломация

02/12/2021

В периода 29 ноември – 1 декември, 2021г. в Доха, Държавата Катар се проведе VII-та Генерална асамблея на Глобалната мрежа за публична дипломация (GPDNet).  „Глобалната мрежа за публична дипломация“ е учредена през 2014г. в Сеул, като платформа, чиято цел е да допринася към международната общност посредством инициативи на културните, академични и граждански общности, като подпомага и допринася за международното сътрудничество. Членовете на Глобалната мрежа за публична дипломация (GPDNet) са посветили своята дейност на публичната и културна дипломация в своите държави, която има важно глобално измерение.  

Културно селище, Фондация „Катара“ – Доха изпълнява функциите на ротационен председател на GPDNet от май 2019 г. След последното общо събрание от януари 2020 г., към нея се присъединяват 4 на брой пълноправни членове и 3  асоциирани, като с това броят на националните организации, членуващи в структурата достига до 22 към момента.

През декември 2020 година Държавният културен институт, чрез Посолството на Р България в Държавата Катар, получи официална покана да представи кандидатурата си за присъединяване към мрежата GPDNet, като пълноправен член.

В рамките на настоящата VII-ма Генерална асамблея на „Глобалната мрежа за публична дипломация“ (GPDNet), Държавният културен институт при Министъра на външните работи представи подробно своите основни приоритети, мисия и задачи за ролята на културната дипломация, като инструмент на външната политика и взаимодействието с българските дипломатически представителства по света, както и кратка история на ДКИ. Институтът бе приет единодушно за пълноправен член на структурата.  Българската делегация бе представена от Директора на Държавния културен институт при Министъра на външните работи – г-жа Снежана Йовева Димитрова и представители на Посолството на Република България в Държавата Катар. От страна на организаторите, документът по присъединяване на България със статут на пълноправен член беше подписан от президента GPDNet, проф.д-р Халед ал-Сулейти. Другите новоприети членове са институти, академични организации и неправителствени структури от Албания, Румъния, Таджикистан, Гана и Руанда.

Един от приоритетите за  Държавния културен институт е  да разширява и да форматира по нов начин връзката между дипломатическата институция и българския културен сектор, за да отговори на динамиката на промените, на появяващите се нови актьори на сцената – културен, академичен  и частен сектор, на международни партньори в глобалните условия на възстановяване от пандемията от  Ковид-19. Това е и основанието през настоящата година ДКИ да подготви кандидатурата си и да бъде приет също за пълноправен член в EUNIC (Мрежа на културните институт в ЕС, които имат изградена мрежова структура за популяризиране на европейската култура по света).

По-голямата част от организациите и институциите, членуващи в „Глобалната мрежа за публична дипломация“ (GPDNet) са национални културни институти, ангажирани с промотирането на националната култура, език и културното разнообразие и наследство, както и неправителствени организации и изследователски институти към университети или академии.

Приемането на ДКИ в Глобалната мрежа за публична дипломация е важна стъпка за присъствието на България в мултикултурните контексти извън ЕС и разширяването на стратегически партньорства, както и прилагането на инструментариума на културната дипломация за публични политики - за сближаване и обмен на идеи между потенциални партньори и за реализиране на креативни проекти, чрез които се популяризира „силата на националните култури“ и тяхната устойчивост във времето.

Предстоящо

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ИЗЛОЖБА „ВИДИМО & НЕВИДИМО“
Галерия „Мисията“, гр. София: 14 юли – 12 август 2022 Откриване: 14 юли 2022, 18 часа    „Видимо & Невидимо“ е...

ГАЛЕРИЯ "МИСИЯТА"

Българо-швейцарска изложба събра почитатели на съвременното изкуство в галерия „Мисията“

„Видимо & Невидимо“ е съвместна българо-швейцарска изложба с участнички Миглена Савова Оклер и Аник Беркла от Женева, Швейцария, която се откри на 14 юли в галерия „Мисията“. Проектът за това творческо гостуване се подготвя още от миналата година, както сподели директорът на Държавния културен... пълен текст

Галерия „Мисията” е основана през 2009 г. като свободно място за културна дипломация в София. Галерията е уникално арт пространство в рамките на административната структура, която променя дневния институционален ритъм, отваряйки пред публиката врати за динамичен обмен на идеи, артистични концепции и послания.

Галерията допълва и подпомага дейностите на Държавния културен институт, свързани с различни форми на междукултурен диалог: представяне на проекти и срещи с автори, изложби, конференции, литературни четения, презентации, благотворителни събития и работилници за деца.

Открита за посетители- пон-пет, 10:00- 17:00 ч.

Видео

Контакти

Държавен културен институт
Министерство на външните работи
София 1113, улица "Ал.Жендов" № 2,

+359 2 903 0641
ф: +359 2 971 12 81
е: culturalinstitute [at] mfa.bg
Държавен културен институт
Copyright © 1999 - 2022
Дизайн © Pimdesign
Шрифт Симбал