Структура

Директор

Снежана Йовева-Димитрова ул. Александър Жендов № 2, София 1113, тел.: +359 2 903 0641 e-mail: Snezhana.Yoveva@mfa.bg   Ина Николова Старши специалист тел.: 02/903 06 41 е-mail: Ina.Nikolova@mfa.bg

Отдел "Културна политика"

Явор Койнаков - началник отдел ул. Александър Жендов № 2, София 1113, тел.: +359 2 903 0643 e-mail: Yavor.KOINAKOV@mfa.bg   Илиян Лолугов Главен експерт Управление на Художествения фонд София 1113, ул. Александър Жендов № 2 тел.:...

Главен счетоводител

Георги Джановски Главен счетоводител София 1113, ул. Александър Жендов № 2 тел.: +359 2 948 2774 е-mail: Georgi.DJANOVSKI@mfa.bg

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2020
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook