"Париж", Иван Кирков

Картината е отбелязана в списъците на ДКИ с названието „Париж”. Художникът я рисува по време на пътуване до Париж през 1975 г. и надписва града над името си. Независимо дали това е истинското му название, това малко сюрреалистично отклонение на Кирков подхожда напълно на мястото, където е създадено. Нещо повече, то е може би е най-добрият портрет на романтичния град в българската живопис.

ДОКУМЕНТИ

Тук можете да намерите основните административни и нормативни документи, по които работи
Държавния Културен Институт.
Copyright © 1999 - 2019
PIMDESIGN Ltd.
Намерете ни във
Facebook